Tips til Irigo PBX

Irigo PBX har en masse avancerede indbyggede funktioner. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste funktioner du som Irigo PBX-kunde kan benytte via din telefons taster:

 

Vigtige telefonnumre

*8# Træk et indgående opkald ind til din egen telefon
*1 + lokalnr. + # + læg på Viderestil en samtale til et andet lokalnr. (blind transfer)
*2 + lokalnr. + # + [snak...] + læg på Viderestil en samtale med mulighed for at snakke med den du viderestiller til inden viderestilling. Hvis den du prøver at viderestille til ikke svarer kan du trække opkaldet tilbage ved at trykke #.
*1 + 700 + # + [notér parkeringsnr.] + læg på Parkér en samtale. Efter parkering bliver nummeret samtalen parkeres på læst op – du skal notere eller huske dette nummer for at kunne trække samtalen tilbage. Hvis samtalen f.eks. parkeres på 703, ringer du blot til 703 for at trække samtalen tilbage.
*78 Slå “vil ikke forstyrres” til. Når man herefter ringer til dit nummer går telefonsvareren på med det samme.
*79 Slå “vil ikke forstyrres” fra.
0059 Telefonmøde: Du kan viderestille indgående samtaler til dette nummer, og selv ringe til det. Efterfølgende vil I alle kunne tale sammen.
100 Telefonsvarer: Du tilgår din egen personlige telefonsvarer ved at ringe til 100. Husk at den telefonsvarer der svarer på jeres hovednummer, er den der hører til den telefon der ringer når man ringer på jeres hovednr.
10 Cabo: Hvis du vil ringe til os direkte, så tryk blot “10″ (koster ikke minutpris).

 

Husk desuden at hvis du trykker # efter et telefonnummer, bliver opkaldet foretaget øjeblikkeligt.

 

 

Telefonsvarer via web

Du kan også aflytte din telefonsvarer via www på adressen: http://pbx.irigo.dk (Kontakt Cabo hvis du ønsker mulighed for at benytte funktionen via andre Internetudbydere).