Mission

Teknologi skal gøre hverdagen enklere – ikke mere kompliceret.

Vi bruger vores tid på at udvikle god teknologi, der kan forenkle arbejdsgange og gøre komplekse opgaver simple.

 

Potentiale

Det danske IT-landskab rummer et stort uudnyttet rationaliseringspotentiale. Med fibernetværk og cloud-tjenester, giver det mindre og mindre mening at fastholde kostbar, kompleks men på mange måder triviel IT-drift i de enkelte virksomheder.

Jo flere medarbejdere, des større IT-udgifter har virksomhederne pr. medarbejder årligt, og udgiften er kun steget over de seneste år. Det er ikke blot spild af samfundsressourcer. På sigt er det også med til at svække virksomhedernes konkurrencevne.

 

Metode

Standard IT-drift er udviklet til et samfund uden højhastighedsnetværk, Internet og cloud-tjenester. Til en tid, hvor det stadig gav mening at bruge store ressourcer på drift i den enkelte virksomhed . Den tid er forbi.

Vores metode er enkel: Vi gør IT-drift til en spændende og udfordrende opgave. Ved at bygge super-skalérbare og stærkt specialiserede installationer og metoder, kan vi realisere de stordriftsfordele, outsourcing-markedet længe har efterstræbt.

 

Rationalisering

Cabo rationaliserer og effektiviserer IT-drift og kan drive standard IT-tjenester billigere og mere effektivt, end de enkelte IT-afdelinger er i stand til. Vi bruger vores tid på at udvikle god teknologi, der kan gøre din og vores hverdag enklere.

Vi overtager ikke de eksisterende installationer og rutiner. Når Cabo overtager drift, udvikling og support af en IT-tjeneste, migrerer vi tjenesten over på vores egne systemer. Arbejdsgangene forenkles, og det skal kunne mærkes hos kunden – ellers er opgaven ikke interessant, hverken for dig eller os.

 

Vores opskrift

Skalérbarhed, højhastighedsnetværk, åbne standarder, Open Source og kreativitet.

 • Skalérbarhed

  Open Source og egenudviklet software, kombineret med redundant hardware, giver mulighed for skalering på alle niveauer.

 • Højhastighedsnetværk

  Gode forbindelser er guld værd. For at få glæde af vores kompetencer, skal du have en god forbindelse til nettet eller en fiberforbindelse direkte til et af vore datacentre.

 • Åbne standarder

  Udstrakt anvendelse af åbne standarder, giver aftestede, veldokumenterede snitflader og sparer os for en del dokumentationsarbejde.

 • Open Source software

  Åbne teknologier, software og kildekode af høj kvalitet fra Open Source-miljøets globale kompetencenetværk, giver store udviklings- og konkurrencemæssige fordele. OSS åbner muligheder for løsninger, der ikke kan gennemføres med lukket software. Der er ingen udgifter til licenser og intet bøvl med licensstyring. Det lyder godt, og det er det også.

 • Kreativitet

  Den hemmelige ingrediens. En opgave kan som regel løses på mere end én måde. Vi søger kreative løsninger og forsøger altid at forbedre og rationalisere vores og kundernes arbejdsgange.